رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: لغو کامل تحریم ها علیه ایران می تواند به روند رو به رشد مناسبات تجاری و بانکی میان جمهوری اسلامی ایران و ایرلند بیانجامد.