» ایران و انگلستان

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
صادرات و واردات کالاهای

صادرات و واردات ایران و انگلستان در 3 ماه نخست امسال

در سه ماهه نخست سال جاری، کالاهایی به ارزش ۴۰۵ میلیارد تومان از انگلستان وارد و به ارزش ۲۴ میلیارد تومان به انگلستان صادر شده است. در سه ماهه نخست سال جاری، کالاهایی به وزن ۳۸۷ هزار تن از کشور انگلستان به ایران وارد شده است. این حجم از کالا معادل ۴۰۵ میلیارد و ۲۵۷ […]

ادامه مطلب