در سه ماهه نخست سال جاری، کالاهایی به ارزش ۴۰۵ میلیارد تومان از انگلستان وارد و به ارزش ۲۴ میلیارد تومان به انگلستان صادر شده است. در سه ماهه نخست سال جاری، کالاهایی به وزن ۳۸۷ هزار تن از کشور انگلستان به ایران وارد شده است. این حجم از کالا معادل ۴۰۵ میلیارد و ۲۵۷ میلیون تومان ارزش داشته است. مشروح عمده کالاهای وارداتی به ایران به این شرح هستند: ذرت دامی ۱۸۶ هزار تن به ارزش ۱۲۶ میلیارد و ۷۵۶ میلیون لوبیا سویا به وزن ۱۲۸ هزار تن به ارزش ۱۶۳ میلیارد و ۵۲۸ میلیون کنجاله ۷۱ هزار تن …