در چهار ماه نخست سال جاری حجم مبادلات ایران و امارات متحده عربی معادل ۱۳ هزار و ۶۰۲ میلیارد تومان ارزش داشته است که از این میزان ۷ هزار و ۵۵۱ میلیارد تومان صادرات ایران به امارات عربی بوده است. به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعات گمرک ایران، در چهار ماهه نخست سال جاری کالاهایی به وزن پنج میلیون و ۵۲۹ هزار تن به کشور امارات متحده عربی صادر شده است. این حجم از کالا ۷ هزار و ۵۵۱ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان ارزش داشته است. برخی از  اقلام عمده صادراتی ایران به امارات متحده عربی به این شرح است: …