» ایران و امارات متحده عربی

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
ایران به امارات عربی

حجم مبادلات ایران و امارات متحده عربی چقدر است؟

در چهار ماه نخست سال جاری حجم مبادلات ایران و امارات متحده عربی معادل ۱۳ هزار و ۶۰۲ میلیارد تومان ارزش داشته است که از این میزان ۷ هزار و ۵۵۱ میلیارد تومان صادرات ایران به امارات عربی بوده است. به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعات گمرک ایران، در چهار ماهه نخست سال جاری کالاهایی به […]

ادامه مطلب