» ایران و آمریکا

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
خانه تجارت ایران و آمریکا تشکیل شد

خانه تجارت ایران و آمریکا تشکیل شد

رئیس قرارگاه حماسه اقتصادی گفت: “خانه تجارت ایران و آمریکا” برای جذب سرمایه‌های ایرانیان در این کشور و سرمایه گذاری‌های مشترک تشکیل شد.   رئیس قرارگاه حماسه اقتصادی گفت: “خانه تجارت ایران و آمریکا” برای جذب سرمایه‌های ایرانیان در این کشور و سرمایه گذاری‌های مشترک تشکیل شد.   علیرضا ناطقی با اعلام این خبر افزود: […]

ادامه مطلب