» ایران تجاری

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
ترانزیت و حمل و نقل

خدمات ترانزیت و حمل و نقل ایران تجاری می‌شود

بر اساس برنامه‌ریزی سازمان توسعه تجارت ایران، خدمات ترانزیت و حمل و نقل ایران تجاری می‌شود. خدمات ترانزیت و حمل و نقل به واسطه نقش زیربنایی در تجارت، از اجزای مهم اقتصاد جهانی به شمار می‌رود؛ به نحوی که سهم قابل توجهی از درآمد کشورها بالاخص کشورهای توسعه یافته از این محل حاصل می‌شود.در این […]

ادامه مطلب