نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران معتقد است نگاه غالب در ایران بیشتر به سمت واردات است تا صادرات و برای رسیدن به رشد صادراتی مطلوب باید دیپلماسی اقتصادی را با کشورهایی که هدف‌های صادراتی‌مان هستند دنبال کنیم تا بتوانیم درآمد صادراتی بدست آوریم. حمیدرضا صالحی گفت: بر اساس آخرین آمارهایی که از وضعیت صادرات ارائه شده، جهت گیری کلی صادرات مطلوب بوده و صادرات نفتی و غیرنفتی با رشد همراه شده است. وی افزود: البته بیشتر این افزایش در بخش پتروشیمی، میعانات گازی و به طور کلی صنایع بالادستی بوده است و برای اینکه بتوان ارزیابی درستی از وضعیت …