ترخیص کالا | گروه بازرگانی مهر کالا | ایران به واردات

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
واردات کالا

نگاه غالب در ایران به واردات است تا صادرات

نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران معتقد است نگاه غالب در ایران بیشتر به سمت واردات است تا صادرات و برای رسیدن به رشد صادراتی مطلوب باید دیپلماسی اقتصادی را با کشورهایی که هدف‌های صادراتی‌مان هستند دنبال کنیم تا بتوانیم درآمد صادراتی بدست آوریم. حمیدرضا صالحی گفت: بر اساس آخرین آمارهایی که از وضعیت صادرات […]

ادامه مطلب