رئیس مجمع واردات با بیان این که محافظه کاری بانک های اروپایی در برقراری رابطه با ایران بعید است تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پایان بپذیرد گفت: شرکت های خارجی به دریافت نقدی از طرف های ایرانی عادت کرده اند. علیرضا مناقبی  با تشریح وضعیت نقل و انتقال بین المللی پول اظهار داشت: به نظر می رسد که هنوز بانک های اروپایی همچنان نگران واکنش طرف آمریکایی به آغاز معاملات مجدد خود با ایران هستند و این محافظه کاری شدید، بعید است که تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پایان بپذیرد. وی ادامه داد: بانک های اروپایی …