ترخیص کالا | گروه بازرگانی مهر کالا | ایرانیان مقیم خارج

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
مقررات گمرکی مربوط به ورود کالاهای مسافران و ایرانیان مقیم خارج از کشور

مقررات گمرکی مربوط به ورود کالاهای مسافران و ایرانیان مقیم خارج از کشور

مقررات گمرکی مربوط به ورود کالاهای مسافران و ایرانیان مقیم خارج از کشور : الف )ماده 58آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی : باستناد ماده 58آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی اسباب سفر و اشیاءشخصی مسافر در موقع حرکت خود از مبداء بعنوان بار برای حمل به موسسات حمل و نقل (نظیر پست ) تسلیم […]

ادامه مطلب