‌رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: ۳۰ درصد صادرات دارویی کشور مربوط به اکسیر بروجرد است. ‌محمدرضا صفی‌خانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا‌، اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که باید به آن اعتقاد داشته باشیم و صرفاً مربوط به سال ۹۵ و ۹۶ نیست، بلکه باید تداوم داشته باشد. وی اضافه کرد: تنها راه برون‌رفت واحد‌ها و خصوصاً واحدهای صنعتی و معدنی از رکود، توجه به اقتصاد مقاومتی است. باید براساس شاخص‌های مقاومتی حرکت کنیم. صفی‌خانی ادامه داد: معتقدیم استان ما می‌تواند قطب داروهای گیاهی کشور باشد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت افزود: در همین راستا …