» اکراین

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
ایجاد کنسرسیوم مشترک بین ایران، آلمان و اوکراین

ایجاد کنسرسیوم مشترک بین ایران، آلمان و اوکراین

رییس شورای مشترک بازرگانی ایران و اوکراین گفت: در راستای ارتقای فعالیت های بخش خصوصی کشور، کنسرسیوم مشترکی بین ایران، آلمان و اوکراین ایجاد خواهد شد تا شرکت سه ملیتی را در راستای انتقال تکنولوژی های نو تشکیل دهیم.

ادامه مطلب