رییس شورای مشترک بازرگانی ایران و اوکراین گفت: در راستای ارتقای فعالیت های بخش خصوصی کشور، کنسرسیوم مشترکی بین ایران، آلمان و اوکراین ایجاد خواهد شد تا شرکت سه ملیتی را در راستای انتقال تکنولوژی های نو تشکیل دهیم.