مرسدس بنز با استفاده از یک نرم افزار توانست ارتباط هوشمندانه‌ای بین ساعت هوشمند اپل و خودروهای مرسدس بنز ایجاد کند.