» ايكس‌ري‌هاي

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
MehrkalaIt

برنامه ريزي براي خريد پيشرفته‌ترين دستگاه كنترلي ايكس‌ري براي استقرار در گمرك شهيدرجايي

گمرك ايران از برنامه ريزي براي خريد پيشرفته‌ترين دستگاه كنترلي ايكس‌ري براي استقرار در گمركات كشور خبر داد و اعلام كرد: ايكس‌ري‌هاي جديد مي‌توانند روزانه بين 1200 تا 1500 دستگاه كانتينر را بسيار دقيق و با سرعت بسيار بالا اسكن نمايند. به گزارش روابط عمومي گمرك ايران، ايكس‌ري‌هاي جديد اين توانمندي را دارند تا با […]

ادامه مطلب