گمرك ايران از برنامه ريزي براي خريد پيشرفته‌ترين دستگاه كنترلي ايكس‌ري براي استقرار در گمركات كشور خبر داد و اعلام كرد: ايكس‌ري‌هاي جديد مي‌توانند روزانه بين ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ دستگاه كانتينر را بسيار دقيق و با سرعت بسيار بالا اسكن نمايند. به گزارش روابط عمومي گمرك ايران، ايكس‌ري‌هاي جديد اين توانمندي را دارند تا با سرعت بالا محموله‌ها را اسكن نمايند و كاملاً استانداردهاي جهاني در اين ايكس‌ري‌ها رعايت شده است. بنابراين گزارش علي كمره‌اي مشاور رئيس‌كل گمرك ايران با تأييد اين مطلب گفت: در حال حاضر ۴ دستگاه ايكس‌ري براي گمركات خريداري شده و به‌زودي در گمركات اجرايي مستقر …