IRC مجوزی است که سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران به داروها و فرآورده های حوزه سلامت و پزشکی اعطا می کند و فرآورده هایی که دارای کد IRC می باشند یعنی توسط این معاونت وزارت بهداشت مورد تایید قرار گرفته اند. کد آی آر سی: هیچ دارویی در کشور بدون داشتن کد آی آر سی اجازه تولید و فروش در بازار دارویی را ندارد. در واقع   کد IRC مجوز تولید و ورود به بازر دارویی کشور است که توسط سازمان غذا و دارو صادر می شود و این شماره، برای هر دارو منحصر به فرد است. …