در تاریخچه خودرو‌سازی محصولاتی به‌عنوان نقاط عطف در صنعت خودرو‌ تولید شده‌اند که با ارائه فناوری‌های جدید یا طرح و شکلی خلاقانه و چشمگیر باعث ایجاد تحولی در این صنعت شده‌اند. اینها محصولاتی هستند که حاصل تفکر سازندگانی با قدرت تخیل فراتر از زمان خود بوده‌اند. مقایسه خودروهای دهه گذشته با خودروهای امروزی نشان می‌دهد این صنعت روند رو به رشدی آهسته داشته است و در سال‌های اخیر تغییرات در خودروها با سرعت بیشتری انجام می‌شود که این رشد و پیشرفت به نوعی مدیون محصولات تاریخ‌ساز در گذشته بوده‌اند. در ادامه به خودروهایی خواهیم پرداخت که توانسته‌اند تحولاتی در صنعت …