طبق آمار گمرک در ۴ ماه منتهی به تیر سال ۹۵، هزا و ۱۹۴ تن انگور صادر شده است. گفتنی است که این تعداد به ارزش دلاری ۶۳۷,۷۹۳ و ارزش ریالی ۱۹,۶۰۸,۰۱۱,۴۱۸ برای کشور ارز آوری داشته است.