» انگور ایرانی

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
انگور ایرانی

روسیه مشتری اصلی انگور ایرانی

طبق آمار گمرک در 4 ماه منتهی به تیر سال 95، هزا و 194 تن انگور صادر شده است. گفتنی است که این تعداد به ارزش دلاری 637,793 و ارزش ریالی 19,608,011,418 برای کشور ارز آوری داشته است.

ادامه مطلب