ترخیص کالا | گروه بازرگانی مهر کالا | انواع خودرو در سال 1395

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
قیمت‌ محصولات ایران خودرو و ایران خوردو در سال 95

قیمت‌ محصولات ایران خودرو و ساپیا در سال 95

وکیل ملت: مرکز ملی رقابت براساس مصوبه شماره 247 شورای رقابت، سطح قیمتی انواع خودرو در سال 1395 را اعلام کرد. براساس مصوبه شماره 247 شورای رقابت در تاریخ 6 اردیبهشت‌ماه 1395 و طبق محاسبات صورت گرفته در مرکز ملی رقابت جداول سقف قیمتی انواع خودرو در سال 1395 و ضرایب افزایش مجاز سقف قیمتی […]

ادامه مطلب