رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران در حكمي دكتر عليرضا مقدسي را به سمت سرپرستي معاونت حقوقي و نظارت گمرك جمهوري ايران منصوب كرد. به گزارش روابط‌عمومي گمرك ايران، دكتر مسعود كرباسيان در اين حكم خطاب به دكتر مقدسي آورده است : ” اميد است با اتكال به خداوند منان در انجام وظايف محوله موفق و مويد باشيد . ” بنابراين گزارش پيش از اين انتصاب ، ناصر علي مددي جهرمي معاون حقوقي و نظارت گمرك ايران بود كه پس از سالها خدمت و زحمات فراوان در سمت هاي مختلف در گمرك جمهوري اسلامي ايران به افتخار بازنشستگي نائل گرديده …