رضی میری امروز(یکشنبه) اضافه کرد: تشکل های فعال در بخش صادرات نسبت به ملاک های انتخاب صادرکننده نمونه انتقاد دارند که با حضور مجتبی خسروتاج در سازمان توسعه تجارت ایران و وعده وی برای تغییر ملاک ها، امیدواریم این مساله در سال آینده برطرف شود. وی با بیان اینکه خسروتاج پیش از ورود به سازمان توسعه تجارت با تشکل های صادراتی در زمینه تغییر ملاک ها هم نظر بود، گفت: با توجه به اینکه ورود وی در آستانه روز صادرات (۲۹ مهر) اتفاق افتاد، برای امسال نمی توان منتظر تغییر شاخص ها در آیین نامه انتخاب صادرکننده نمونه سال باشیم …