به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت سهامی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در این آیین گفت: افتتاح این طرح ها در شرکت امام خمینی(ره) نشان دهنده یک عزم ملی برای همکاری و برطرف کردن نقص های موجود در عرصه های مختلف است. «ولی آذروش» درباره سهم بازار ۹۷ درصدی شرکت انبارهای عمومی امام خمینی(ره) از بخش کارگو کشور (بار هوایی) ادامه داد: باید به کمک یکدیگر بویژه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، به دنبال احیای «جاده ابریشم هوایی» باشیم. دلیل دیگر اهمیت این موضوع، سهم ۳۸ …