یک مقام سازمان توسعه تجارت گفت: امکان ثبت سفارش و واردات کلیه کالاهای ممنوعه صرفاً از طریق ارجاع متقاضی به دفتر مقررات این سازمان و تکمیل فرم کارتکس مربوطه امکان‌پذیر است. محمد تقی محمدیان در گفت و گو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: امکان ثبت سفارش و واردات کلیه کالاهای ممنوعه صرفا از طریق ارجاع متقاضی به دفتر مقررات سازمان توسعه تجارت وتکمیل فرم کارتکس مربوطه امکان پذیر است. مدیر کل دفتر مقرارات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت افزود: ترکیب و نحوه واردات کالاهای ممنوعه وارداتی در مقایسه با گذشته تغییری نداشته است و بر اساس تصمیم …