یکی از خدمات اصلی بازرگانی آذران مهر کالا ، ترخیص کالا ، ترخیص خودرو و … از گمرک های ایران می باشد