» امور مالیاتی

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
جزییات توافق 22 بندی سازمان امور مالیاتی و اصناف اعلام شد

جزییات توافق 22 بندی سازمان امور مالیاتی و اصناف اعلام شد

رییس سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل 22 بندی توافق مالیاتی سازمان امور مالیاتی و اصناف و جدول نحوه محاسبه مالیات بر عملکرد را ابلاغ کرد.

ادامه مطلب