نشست كارگروه تخصصي درآمدها به گزارش روز سه شنبه ايرنا از روابط عمومي اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان تهران، محمدرحيم احمدوند نماينده وزير و مديركل امور اقتصادي و دارايي استان تهران و دبير كارگروه، گزارشي از وضعيت بودجه سال ۱۳۹۳ كشور و استان و نيز عملكرد ۳ ماهه درآمدهاي استان ارائه كرد. وي به رشد ۳۷ درصدي درآمدهاي وصولي اشاره نمود و اظهار كرد: به علت افزايش ۴۵ درصدي درآمد مصوب استان تهران نسبت به سال گذشته، درصد تحقق درآمدها نسبت به سه ماهه سال گذشته كاهش پيدا كرده است. احمدوند تصريح كرد: تحقق درآمدها نيازمند تلاش و …