تفاهم ‌نامه جديد ميان گمرك و سازمان ملي استاندارد با هدف ارائه تسهيلات بيشتر به صادركنندگان و واحدهاي توليدي به امضاي مسعود كرباسيان رئيس‌كل گمرك ايران و نيره‌ پيروزبخت رئيس سازمان ملي استاندارد رسيد. به گزارش روابط عمومي گمرك ايران، مهم‌ترين مفاد اين تفاهم‌نامه امكان صدور كالاها بدون نياز به اخذ مجوز موردي از سازمان ملي استاندارد و همچنين امكان ورود كالاها براي واحدهاي توليدي بدون نياز به اخذ مجوز موردي است. بنابراين گزارش با تفاهم‌نامه جديد، صادركنندگان داراي گواهي صادركننده برتر از سازمان ملي استاندارد و كالاهاي داراي پروانه كاربرد علامت استاندارد معتبر مي‌توانند بدون نياز به اخذ مجوز …