ترخیص کالا | گروه بازرگانی مهر کالا | امریکا و ایران

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
آمریکا و ایران

آمریکا آب پاکی روی دست ایران ریخت

در حالی که تحریم های بانکی ایران در عمل لغو نشده و بسیاری از بانک های بزرگ اروپایی به دلیل ترس از مجازات های آمریکا روابط با ایران را از سر نگرفته اند مقامات آمریکایی مدعی اند به همه تعهدات خود بر اساس برجام عمل کرده اند. معاون وزیر خارجه آمریکا و هماهنگ کننده اجرای […]

ادامه مطلب