ترخیص کالا | گروه بازرگانی مهر کالا | امحا کالای قاچاق

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
قاچاق کالا

کالای قاچاق، از پیشنهاد امحا تا بازگشت قانونی به چرخه مصرف

اخیرا مزایده هایی که از سوی سازمان اموال تملیکی برای فروش کالای قاچاق مکشوفه برگزار می شود، مورد انتقاد مسئولین و صاحب نظران قرار گرفته است تا جایی برخی این مزایده ها را مسیری برای ورود قانونی کالای قاچاق کشف نشده به چرخه مصرف می دانند. در حوزه قاچاق کالا بحثهای مختلفی در مورد نحوه […]

ادامه مطلب