رنو در گذشته چندین‌بار در ایران شکست خورده بود؛ یکبار در پروژه رنو ۵ و یک‌بار در پروژه رنو ۲۱ ، خیلی‌ها می‌گفتند رنو باز هم یک بازنده بزرگ در بازار ایران خواهد بود اما گویا با موفق بودن روند توافق هسته‌ای این شرکت درحال برنده‌شدن در بزرگ‌ترین بازی اش در بازار آسیاست. این شرکت پس از تحریم تمامی خودروسازان غربی تنها خودروسازی بود که ایران را ترک نکرد. حتی زمانی که شرکت فرانسوی پژو بازار ایران را ترک کرد، رنو در ایران ماند تا جای پژو را بگیرد. حالا این شرکت در حال لحظه‌شماری است تا پس از توافق …