حبیب الله لواء روز شنبه افزود: استان البرز به رغم اینکه کوچکترین استان کشور از لحاظ مساحت است اما ظرفیت های مناسبی در حوزه تولید و سردخانه ای دارد که پتانسیل صادرات در این استان را افزایش داده است. وی اظهار داشت: البرز دارای ظرفیت ۱۳۰ هزار تنی سردخانه ای است به طوریکه در سال گذشته با سهم ۳.۲ درصدی صادرات کشور توانست بیش از پنج هزار و۷۱۰ دستگاه کانتینر یخچال دار به وزن ۱۶۸ هزار تن انواع میوه و صیفی را به کشورهای حاشیه خلیج فارس ارسال کند.وی همچنین به صادرات محصولات دامی نیز اشاره کرد و گفت: البرز …