كارنامه تجارت خارجي ايران در نيمسال اول امسال منتشر شد تازه ترين آمار گمرك از اوضاع تجارت خارجي كشور در نيمسال اول امسال نشان مي دهد كه مجموع مبادلات تجاري ايران در اين مدت به ۴۹ ميليارد و ۶۹۰ ميليون دلار رسيده است. به گزارش روابط عمومي گمرك ايران به نقل از دفتر فن آوري اطلاعات و ارتباطات ،در اين مدت ۲۳ميليارد و ۶۶۹ميليون دلار انواع كالا صادر و به ميزان ۲۶ ميليارد و ۲۱ ميليون دلار هم وارد كشورمان شده است. اين ارقام نشان مي دهد كه صادرات غير نفتي ايران در اين مدت ۲۲ و ۵صدم درصد و …