ترخیص کالا | گروه بازرگانی مهر کالا | اقلام دارویی

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
قرص‌های روان‌گردان

فهرست اقلام دارویی ممنوع اعلام شد

گمرک ایران لیست اقلام دارویی ممنوعه از سوی کشور گرجستان را اعلام کرد. به گزارش ایسنا، برخی کشورها قوانین خاصی در حوزه دارویی دارند که بر این اساس برخی داروهای مجاز در ایران جزو اقلام دارویی ممنوعه از سوی این کشورها منظور شده و شامل جریمه و جزای کیفری می‌شود. در همین راستا با توجه […]

ادامه مطلب