گمرک ایران ضمن هشدار به ایرانیان مسافر به کشورهای آسیای میانه فهرست اقلام دارویی ممنوعه در گمرکات این کشورها را اعلام کرد. به گزارش ایسنا، برخی اقلام دارویی که عموما مُسکن‌ها و داروهای اعصاب و روان هستند در ایران آزاد هستند، اما در زمان ورود به برخی کشورها از سوی گمرکات کشورهای مقابل ممنوع بوده و بعضا جرائم بسیار سنگینی را برای به همراه داشتن این داروها تعیین می‌کنند. بر این اساس، گمرک ایران فهرست اقلام دارویی ممنوعه در کشورهای مختلف را بسته به شرایط و قوانین گمرکات کشور مقابل اعلام می‌کند. بنابراین لازم است مسافران ایرانی که به مقصد …