ترخیص کالا | گروه بازرگانی مهر کالا | اقتصاد مقاومتي

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
صادرات

صادرات، راهکار عملي اقتصاد مقاومتي

بازرس هيات مديره خانه صنعت، معدن وتجارت استان اصفهان گفت: صادرات پايدار، راهکار عملي رونق اقتصادي، اقتصاد مقاومتي و خروج از رکود است.محمدرضا کبيري ناييني اظهار کرد: از آنجا که بهره‌وري از ارکان اقتصاد مقاومتي است، در گام نخست نياز به آمايش عملکرد توليد و تجارت و سپس شناسايي مزيت‌هاي نسبي توليدي و صادراتي کشور […]

ادامه مطلب