» اقتصاد دانان چین

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
سرشناس‌ترین اقتصاددانان چین در راه ایران

سرشناس‌ترین اقتصاددانان چین در راه ایران

جاستین ایفولین اقتصاددان ارشد و نایب رئیس سابق بانک جهانی و یکی از برترین اقتصاددانان چین به زودی به ایران می آید. جاستین ایفولین اقتصاددان ارشد و نایب رئیس سابق بانک جهانی و یکی از برترین اقتصاددانان چین به زودی به ایران می آید. لین یکی از سرشناس‌ترین اقتصاددانان چین به شمار می‌رود و طبق […]

ادامه مطلب