ترخیص کالا | گروه بازرگانی مهر کالا | افزایش 92 درصدی گمرک تهران

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
ترخیص کالا

درآمد گمرك تهران 92 درصد افزايش يافت

احمد كارگري مدير كل گمرك تهران اظهار داشت : با اجراي سامانه اظهار از راه دور در اين گمرك زمان انجام تشريفات گمركي كاهش وحجم فعاليت افزايش يافته وهمچنين درآمد اين گمرك در پنج ماهه سال جاري 92در صد افزايش داشته است. كارگري اشاره كرد: تعداد اظهارنامه هاي واردات كالا دراين گمرك در پنج ماهه […]

ادامه مطلب