مدیر عامل شرکت نفت پاسارگاد با بیان این‌که ایران حدود ۴ درصد از تقاضای ۱۰۰ میلیون تنی بازار جهانی به قیر را تامین می کند، تاکید کرد:با توجه به پتانسیل‌های کشور در زمینه تولید قیر این رقم باید افزایش پیدا کند تا بتوانیم نقش موثرتری را در بازارهای جهانی ایفا کنیم. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)محسن دلاویز، در نشستی خبری با بیان این که بسیاری از کشورها از جمله یک کشور اروپایی درخواست واردات قیر از ایران و عقد قرارداد خرید بلندمدت را مطرح کرده اند، اظهار کرد: طی ماه گذشته نیز قرارداد بلند مدت فروش ۵۰۰ هزار تن …