» افزایش واردات برنج

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
واردات برنج

واردات برنج ۵۷درصد افزایش یافت

طی ۴ماهه سال جاری ۴۷۵میلیون دلار برنج وارد کشور شده است که در مقایسه با واردات ۳۰۲میلیون دلاری مدت مشابه سال گذشته افزایش ۵۷درصدی را نشان می‌دهد. گمرک کشور عملکرد 4 ماه تجارت کشور را منتشر کرد که این گزارش شامل “افزایش 21درصدی صادرات غیرنفتی” و “واردات 12 میلیارد و 865 میلیون دلاری” است. با […]

ادامه مطلب