طی ۴ماهه سال جاری ۴۷۵میلیون دلار برنج وارد کشور شده است که در مقایسه با واردات ۳۰۲میلیون دلاری مدت مشابه سال گذشته افزایش ۵۷درصدی را نشان می‌دهد. گمرک کشور عملکرد ۴ ماه تجارت کشور را منتشر کرد که این گزارش شامل “افزایش ۲۱درصدی صادرات غیرنفتی” و “واردات ۱۲ میلیارد و ۸۶۵ میلیون دلاری” است. با وجود اینکه تراز تجاری کشور مثبت بوده و با افزایش ۴ میلیارد دلاری، بهترین عملکرد تجارت خارجی خود را در سال‌های اخیر تجربه کرده اما وضعیت واردات کالاهای اساسی به کشور کماکان نگران‌کننده است. از ۵ محصول عمده وارداتی به کشور ۴ محصول  در بخش …