سید رضی حاجی آقا میری گفت: این بخش‌نامه جدید به طور مستقیم قیمت کالاهای وارداتی را افزایش خواهد داد. وی ادامه داد: موضوع واردات برای اقتصاد ما اهمیت دارد، به هر حال بخشی از نیازها و مواد اولیه کارخانه‌های در داخل و همچنین بخشی از نیاز مردم از طریق واردات تامین می‌شود. به طور کلی اینکه قرار باشد از یک شرکتی از پیش پولی را به عنوان مالیات بر درآمد دریافت کنند به طور منطقی اقدام درستی نیست، چراکه مشخص نیست آن شرکت چند درصد سود کرده است یا ممکن است حتی ضرر هم کرده باشد. رییس کمیسیون توسعه صادرات …