» افزایش قیمت

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
میوه‌های ممنوعه وارد شده

افزایش قیمت بی‌برنامه محصولات کشاورزی

مدیر امور تنظیم بازار جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: در حال حاضر روسیه جزو بازارهای اصلی صادرات محصولات کشاورزی خراسان رضوی است. یکی از اقدامات بسیار مهم و اساسی که در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی و به تبع آن سازمان‌های استانی قرار گرفته مقوله تنظیم بازار با توجه به توانمندی‌های داخلی و صادر کردن […]

ادامه مطلب