» افزایش قیمت برنج

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
واردات برتج

واردات برنج آزاد شد

 مدیرکل دفتر ساماندهی توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به دریافت تعرفه ۵۰۰تومانی و عوارض از واردات برنج خارجی محدودیت ورود این محصول به کشور به‌غیر از فصل برداشت آزاد شد. جمال مدرسی، اظهار کرد: در خصوص واردات برنج به کشور ممنوعیتی وجود ندارد و تنها در چهارماهه فصل برداشت این محصول یعنی […]

ادامه مطلب