» افزایش صادرات غیر نفتی

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
صادرات غير نفتي

افزايش 50 درصدي صادرات غيرنفتي از گمرك همدان

صادرات غيرنفتي از گمرك همدان در دو ماهه اخير با رشد 50 درصدي در ارزش همراه بوده است.

ادامه مطلب