در حالی که بر اساس برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی باید حدود ۶۰ هزار تن گوشت قرمز در سال گذشته وارد می‌شد، میزان واردات این محصول بیشتر از این برنامه شد و به بیش از ۱۰۰ هزار تن رسید. به گزارش ایسنا، سال گذشته حسن رکنی – معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام – بارها از کنترل و کاهش واردات گوشت قرمز در کنار افزایش صادرات دام زنده در راستای تعادل‌بخشی به دامپروری خبر داده بود اما این برنامه‌ریزی گویا محقق نشد. چرا این مقام مسئول سال گذشته در نشستی خبری در این زمینه اظهار کرد:طی پنج سال آینده درصددیم …