» افزایش ترانزیت کالا

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
افزایش ترانزیت کالا در سال 93

افزایش ترانزیت کالا در سال 93

مدیر کل دفتر ترانزیت و پایانه‌های مرزی سازمان راهداری کشور از جزئیات کالاهای ترانزیت شده در 11 ماه امسال خبر داد.

ادامه مطلب