وقتي ۴۲ ميليارد دلار صادرات و ۴۱ ميليارد دلار واردات داريم به همان اندازه که به مقوله واردات توجه مي‌کنيم و در راستاي تامين منابع آن گام برمي‌داريم، به همين اندازه بايد به صادرات توجه کنيم و منابع تخصيص داده شده به بخش صادرات را افزايش دهيم. مديرعامل صندوق ضمانت صادرات با اشاره به اين‌که سال ۹۴ پوشش بيمه‌اي صادرات کالا يک ميليارد دلار بوده است، اظهار کرد: اين رقم در سال جاري به ۲ ميليارد دلار افزايش مي‌يابد و بايد بتوانيم اين رقم را حدود شش تا هفت ميليارد دلار افزايش دهيم. کمال سيدعلي در گفتگو با ايسنا با …