» افزایش بیمه صادرات

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
بیمه صادرات

پوشش بيمه‌اي صادرات کالا امسال به 2 ميليارد دلار مي‌رسد

وقتي 42 ميليارد دلار صادرات و 41 ميليارد دلار واردات داريم به همان اندازه که به مقوله واردات توجه مي‌کنيم و در راستاي تامين منابع آن گام برمي‌داريم، به همين اندازه بايد به صادرات توجه کنيم و منابع تخصيص داده شده به بخش صادرات را افزايش دهيم. مديرعامل صندوق ضمانت صادرات با اشاره به اين‌که […]

ادامه مطلب