رئيس سازمان شيلات ايران گفت: امسال توليد قزل آلا با افزايش ۱۰ درصدي همراه خواهد بود. به گزارش سرويس اقتصادي آريا،دکتر حسن صالحي با اشاره به روند صادرات قزل آلا يادآور شد: امسال  براساس توافقات صورت گرفته با روسيه، محموله هايي از قزل آلا وارد اين کشور شد که مورد تاييد و پسند اين بازار قرار گرفت. صالحي ادامه داد: افزايش صادرات قزل آلا به بازار جديد روسيه نيازمند پروسه طولاني مدت است که اميدواريم با توجه به پسند بازار سهم بيشتري از اين محصول را جذب کند. رئيس سازمان شيلات ايران گفت: قراردادهاي خوبي در اين زمينه با روسيه …