رئیس اداره بازرسی و فنی اداره کل داروی سازمان غذا و دارو درباره میزان مجاز فرآورده‌های دارویی که هر مسافر می‌تواند به کشور وارد کند و همچنین ضوابط و چگونگی کنترل آنها توضیح داد. دکتر امین مطلبی‌قمی در گفت‌وگو با ایسنا، ‌ درباره پدیده داروهای سوغاتی، گفت: گزینه‌ای به عنوان داروهای سوغاتی در ایران وجود ندارد. همچنین بنا بر ماده ۱۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی که در سال ۱۳۳۴ تصویب شده و نیز بر اساس اصلاحیه‌های پیرو آن، ورود و ترخیص هر نوع دارو، ماده اولیه دارویی و ماده بسته‌بندی داروی وارداتی …