ترخیص کالا | گروه بازرگانی مهر کالا | اعضای گمرک ایران

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
گمرک ایران

اعضای تشکیل دهنده گمرک جمهوری اسلامی ایران

اداره مرکزی متشکل از یک رئیس کل، معاون گمرک ایران، معاون اداری و مالی، کمیسیون دسیدگی گمرکی، دفاتر امور صادارت و واردات، دفتر تعیین ارزش و تعرفه، دفتر امار و امور بین الملل، دفتر حقوق و قضائی، اداره کل نظارت و چند واحد دیگر، می باشد.گمرک جمهوري اسـلامي ايران شامل ستاد مركزي گمرک ايران و […]

ادامه مطلب