ترخیص کالا | گروه بازرگانی مهر کالا | اعتبارات اسنادی

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com
اعتبار اسنادی چیست؟ / مزیت های اعتبار اسنادی

اعتبار اسنادی چیست؟ / مزیت های اعتبار اسنادی

  اعتبار اسنادی تعهد مشروط یک بانک (بنا به درخواست خریدار) می باشد مبنی بر اینکه در مقابل ارائه اسناد مشخص شده و طبق شرایط اعتبار از طرف فروشنده در مدت معین اقدام به پرداخت یا تعهد پرداخت به او نماید.   در ماده 2 قواعد متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP600) تعریف اعتبار اسنادی به […]

ادامه مطلب