ثبت و ارسال شماره شناسایی (VIN) خودروهای وارداتی در هنگام اظهار الزامی شد. به گزارش ایسنا، گمرک ایران از الزامی شدن ثبت و ارسال شماره شناسایی (VIN) خودروهای وارداتی در هنگام اظهار از طریق سامانه جامع گمرکی خبر داد. پیش از این، سازمان توسعه تجارت از گمرک ایران درخواست کرده بود که اطلاعات کامل خودروهای وارداتی تحت ردیف تعریفه ۸۷۰۳ در زمان اظهار، ارسال شود. در همین راستا گمرک ایران، واردکنندگان خودرو را موظف کرده تا شماره VIN خودروهای مشمول این فصل را طبق دستورالعمل در سامانه جامع گمرکی در زمان اظهار، ثبت و ارسال کنند. شماره شناسایی خودرو (vehicle …