ترخیص کالا | گروه بازرگانی مهر کالا | اظهار نامه الکترونیکی

حق العملکار رسمی گمرک ایران

021-88931530-2
021-88936104
info [@] mehrkalaco.com

تأکید چند نکته در مورد پذیرش اظهارنامه

تأکید می گردد از پذیرش لیست قبوض انبار به صورت پیوست اظهارنامه خودداری و در این گونه موارد با توجه به فضای محدود خانه مربوطه در اظهارنامه با افزودن به اقلام اظهارنامه نسبت به درج کلیه شماره قبض انبارها اقدام نموده و اکیداً از پذیرش قبض انبارهای تجمیعی خودداری نمایند.

ادامه مطلب